Catedra militară a Universităţii de Stat din Moldova

Catedra militară a Universităţii de Stat din Moldova începînd cu 10 ianuarie 2022 efectuează înscrierea studenţilor pentru cursul de instruire militară. Începutul studiilor de pe 8 februarie 2022.

La catedra militară se admit:

— studenţii instituţiilor superioare de invăţământ;

— absolvenţii instituţiilor superioare de invăţământ;

— elevii din ultimul an de studii la colegiu;

— absolvenţii colegiilor.

Pentru înscriere de prezentat următoarele documente:

— xerocopia buletinului

— xerocopia adeverinţei de recrut

— adeverinţă de la locul de studii (decanat)

— pentru absolvenţi xerocopia diplomei de studii superioare

Doritorii de a se înscrie pot să se adreseze în blocul V al USM pe adresa: str. Gh. Caşu, 32 bir. 218. Ruta: 191 (Staţia terminus).

Relaţii la tel.022-28-70-11.

Catedra militară