Casa Mare!

Sunteți bine veniți în Casa Mare!

Vă invităm să valorificăm împreună tradițiile și obiceiurile noastre naționale!

Să fructificăm frumosul și esteticul și să punem în evidență patrimoniul neamului nostru!

Datorită Centrului metodic „Casa Mare” din cadrul Facultății Științe Economice,  avem oportunitatea de a promova valorile spirituale și naționale ce ne sunt adevărate comori cu care ne putem mândri mereu!

Colectivul Facultății de Științe Economice aduce mulțumiri și considerații Dlui Igor Șarov, dr., conf. univ., Rector USM, precum și întregului colectiv administrativ al Universității de Stat din Moldova, pentru susținerea oferită în realizarea acestui proiect minunat de dezvoltare a turismului durabil în cadrul universității!

Totodată, sentimente de respect și urări de bine și de sănătate, adresăm familiei Claudia și Victor Solcan din satul Putinești, r-nul Florești, care au donat aceste bijuterii ale patrimoniului național centrului metodic, prin intermediul nepoatei dumnealor – dna Natalia Antoci, dr., conf. univ., membru al Departamentului Economie, Marketing și Turism!

La eveniment au participat:

Rector USM

Conf. univ., dr. IGOR ȘAROV

Prorector pentru activitatea didactică

Prof.univ., dr hab. OTILIA DANDARA

Prorector pentru activitatea studențească

Prof.univ., dr hab. VIOLETA COJOCARU

Prorector pentru relaţii internaţionale

Conf. univ., dr. ANGELA NICULIŢĂ

Prorector pentru activitatea stiintifica

Conf. univ, dr. hab. AURELIA HANGANU

„Dăruind cu gânduri curate vom dobândi veșmânt curat și luminos pentru suflet ca răsplată a faptelor noastre”

Echipa Facultății de Științe Economice va susține, dezvolta și valorifica, întotdeauna, proiectele durabile pentru asigurarea serviciilor educaționale de calitate pentru studenții USM!

Doar în echipă realizăm lucruri frumoase!