Bootcamp cu participarea profesorilor din UC Berkeley USA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ȘI UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN MOLDOVA LANSEAZĂ BOOTCAMP PENTRU ANTREPRENORIAT PENTRU STUDENȚI 

Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova lansează Bootcamp pentru antreprenoriat pentru studenți!

Alăturați-vă antreprenoriatului Bootcamp în această vară, în perioada 18-23 iunie, pentru un program intensiv, cu ritm rapid, compus din laboratoare de provocare, în care studenții lucrează cu mentori și alți studenți pentru a învăța despre antreprenoriat și pentru a crea produse inovatoare. Echipa câștigătoare va avea șansa de a-și include produsul în cadrul câmpului de antreprenoriat de iarnă de la UC Berkeley, California.

Învață de la antreprenori, investitori și mentori de la companii lider din SUA, la nivel global și local. Bootcamp-ul va folosi metodele UC Berkeley oferite de Rick Rasmussen și Gigi Wang de la Sutardja Entrepreneurship Center din UC Berkeley.

Linkul pentru înregistrare pentru Antrepenoriat Bootcamp : https://forms.office.com/e/R1MawXvDbx

UC Berkeley este considerată de-a lungul anilor una dintre cele mai importante universități din întreaga lume. Top #1 universități publice și în top 5 universități pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale și startup-uri.

Doar 35 de studenți din fiecare universitate vor fi selectați pentru a face parte din această călătorie. Este necesară cunoașterea limbii engleze.

Bootcamp-ul se va desfășura atât la Tekwill, cât și la Mediacor și implică angajament personal cu normă întreagă. Atât UTM, cât și USM vor oferi credite de învățare suplimentare.

Simțiți atmosfera din Sillicon Valley!

Termenul limită de depunere a cererilor 6 iunie 2023

The Bootcamp is organized in consortium by Technical University of Moldova and State University of Moldova with the support of Future Technology Activity, financed by USAID, Sweden and UKaid 

 

 

State University of Moldova  and Technical University of Moldova is launching Entrepreneurship Bootcamp for students 

Join the Entrepreneurship Bootcamp this summer, from 18-23 of June for an intensive, fast-paced program composed of challenge labs, where students work with mentors and other students to learn about entrepreneurship and create innovative products. The winning team will have the chance to incubate their product in the Winter entrepreneurship Bootcamp at UC Berkeley, California.

Learn from entrepreneurs, investors, and mentors from US, global and local leading companies. The Bootcamp will use UC Berkeley methods delivered by Rick Rasmussen and Gigi Wang from Sutardja Entrepreneurship Center from UC Berkeley.

UC Berkeley is considered over the years one the leading university all over the world. Top #1 public university and in top 5 universities for developing entrepreneurship skills and startups.

Only 35 students from each university will be selected to be part of this journey. English proficiency is required.

The Bootcamp will take place both at Tekwill and Mediacor and involves full time, in person engagement. Both TUM and SUM will offer extra learning credits.

Feel the Sillicon Valley vibe!  

Deadline for applications 6 of June 2023.  

Apply here : https://forms.office.com/e/R1MawXvDbx

The Bootcamp is organized in consortium by Technical University of Moldova and State University of Moldova with the support of Future Technology Activity, financed by USAID, Sweden and UKaid