Aviz

În conformitate cu art. 105 alin. (12) al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152/2014), Carta Universității de Stat din Moldova, Regulamentul Departamentului academic al Universității de Stat din Moldova și Hotărârea Senatului USM din 28 martie 2023,

Comisia de concurs USM anunță declanșarea concursului de suplinire a posturilor de șef de departament la următoarele subdiviziuni universitare:

Facultatea Științe Economice, Departamentul Economie, Marketing și turism;

Detaliile pot fi consultate aici!