Au fost suplenite posturile vacante de șef de departament la Facultatea de Științe Economice

În urma deciziei Ședinţei Senatului din 30 mai 2023, proces-verbal nr 13, 𝐚𝐮 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐢𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 ș𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 Ș𝐭𝐢𝐢𝐧ț𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐞, după cum urmează:
✅ Dna Veronica Bulat, dr., conf univ., Șef al Departamentului Economie, Marketing și Turism
✅ Dna Maria Cojocaru, dr., conf. univ., Șef al Departamentului Contabilitate și Informatică Economică
✅ Dnul Andrei Mulic, dr., conf. univ., Șef al Departamentului Finanțe și Bănci
✅ Dnul Boris Corețchi, dr., conf univ., Șef al Departamentului Administrarea Afacerilor

Urmăriți-ne succesul la Universitatea de Stat din Moldova!