Atelier de valorificare a rezultatelor cercetării prin diseminarea informațiilor cu referirea la proiect Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova 20.80009.7007.15 finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020

În perioada  8-9 noiembrie 2023 echipa proiectului Consolidarea achizițiilor publice  durabile în Republica Moldova a organizat un  Atelier de valorificare a rezultatelor cercetării prin diseminarea informațiilor cu referirea la proiect Consolidarea achizițiilor publice  durabile în Republica Moldova 20.80009.7007.15 finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020

Cu un cuvânt de salut au deschis evenimentul:

Carmen NASTASE, Decanul FEAA/USV Dr., hab., prof univ.,

Galina ULIAN, dr.hab., prof. univ., Director de proiect

Maria HĂMURARU, dr., conf. univ., Decan Facultatea de Științe Economice

Pe parcursul evenimentului au fost prezentate următoarele comunicări:

  • Mulic Andrei, Dr., conf., univ., Ulian Ecaterina, Scoala Doctorală de Științe Juridice și Economice a USM. «Implementarea Achizițiilor Publice șDurabile în Republica Moldova: Provocări și Oportunități «
  • Hamuraru Maria, Dr., conf., univ., Balmuș Mihaela, Dr., conf., univ., Buzdugan Adriana, Dr., conf., univ. «Experiența planificării achiziției publice in tările europene»
  • Ulian Galina, Dr., hab., prof univ., Cojocaru Maria, Dr., conf., univ., Rusu Elena, Școala Doctorală de Științe Juridice și Economice a USM. «Perfecționarea procedurilor de achiziții publice în sistemul E-achiziții «

În cadrul  vizitei au fost discutate oportunitățile de  colaborarea privind sustenabilitatea proiectului prin inițierea cooperării  în contextul proiectelor:

  • Proiectul COACH USV Centrul de orientare, asociere si consiliere în cariera de cercetator pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est a României in cadrul Universitatii „Stefan cel Mare» din Suceava. Finantat de Uniunea Europeană

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/

  • ILCA Project. Regional business ecosystem involvement to green transition and university’s role  Proiectul își propune să consolideze capitalul uman în inovarea climatică și antreprenoriatul pentru rezolvarea problemelor sistemice. Promovează capacitatea de inovare socială și climatică multidisciplinară prin înființarea laboratoarelor de inovare climatică și implică actorii ecosistemului în proiectarea inovației climatice. Pregătirea și competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (start-ups, scale-ups) în tranziția climatică și digitalizarea. ILCA (ilca-project.eu)