Astăzi student-mâine antreprenor! „PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT” S.R.L.

A fost organizată întâlnirea studenților cu meduil de afaceri în domeniul auditului extern al întreprinderilor din Republica Moldova. Reprezentații acestei întreprinderii și-au expus opinea referitor la activitatea întreprinderilor din țara noastră, au menționat că își desfășoară activitetea comform Standardelor Internaționale de Audit.

Compania a avut intenție de a încheia Convenție-cadru de parteneriat cu Departamentul Administrarea Afacerilor cu scopul strânsei colaborări și angajării studenților în cadrul PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL.