Anunț privind susținerea în cadrul Departamentului de Profil Finanțe și bănci a tezei de doctor în științe economice

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Finanțe și bănci

 Candidatul: Lom Ionuț-Valentin   
 Tema „ Asigurările în sistemul național și internațional de relație economic-financiară
Specialitatea: 522.01  –  Finanțe

Conducător științific:

CAPRIAN Iulia, doctor în științe economice, conferențiar cercetător,

Data susținerii: 16 decembrie 2022

Ora: 12:00

Locația: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60, blocul C, aud. 305.