Anunț privind susținerea în cadrul Departamentului de Profil Administrarea Afacerilor a tezei de doctor în științe economice

Școala Doctorală de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea tezei de doctor în științe economice în cadrul Departamentului de Profil Administrarea Afacerilor

 Candidatul: OBOROCEAN Aliona

 Tema „Perfecționarea managementului infrastructurii drumurilor publice în Republica Moldova

Specialitatea: 521.03  – Economie și management în domeniu de activitate

Conducător științific:

PERCIUN Rodica, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător,

Data susținerii: 23 decembrie 2022

Ora: 11:00

Locația: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60, blocul C, aud. 307.