ANUNȚ! În atenția studenților anului I!

 În atenția studenților anului I, forma de organizare a învățământului — cu frecvență

 Miercuri, 30 august, și joi, 31 august, vor avea loc ședințe informative, organizate de echipa managerială a Facultății de Științe Economice, conform graficului:

Nr. ord. Specialitatea Data, ora Locația,

Corp Central

1. Servicii hoteliere, turism și agrement 30.08.2023 09:00 Sala Senatului

(etajul II, 220)

2. Contabilitate 30.08.2023 10:30 Sala Senatului

(etajul II, 220)

3. Marketing și logistică 31.08.2023 11:00 Sala Senatului

(etajul II, 220)

4. Finanțe și bănci 31.08.2023 12:30 Sala Senatului

(etajul II, 220)

5. Business și administrare 31.08.2023 14:00 Sala Senatului

(etajul II, 220)

 

Pentru studenții anului I, forma de organizare a învățământului — cu frecvență redusă,

Ședințele informative vor fi organizate joi, 28 septembrie, și vineri, 29 septembrie, corform unui grafic care va fi anunțat ulterior.