Anunț!

Departamentul Administrarea Afacerilor anunță orarul activităților didactice publice organizate în cadrul Facultății de Științe Economice în contextul concursului pentru ocuparea posturilor științifico-didactice, 2022, după cum urmează:

Departamentul Administrarea Afacerilor
1. Jalencu M. Management Inovațional (curs), BA 2001 Sistemul intraprenorial al organizației / companiei 25.11.2022,

07,30 – 09,00

332, Bloc Central
2. Jalencu M. Management Inovațional (curs), BA 2001 Organizarea și gestionarea activităților de transfer tehnologic 02.12.2022, 07,30 – 09,00 332, Bloc Central
3. Mironov Sv. Proiectarea sistemului de management (curs), BA 2001 Proiectarea sistemului metodologic 25.11.2022,09:15-10:45 332, Bloc Central
4. Mironov Sv. Managementul producției (seminar),

BA 2103

Organizarea în timp a producției

 

24.11.2022,12:45-14:15 5, Bloc 2 Anexa