ANUNȚ!

Departamentul Contabilitate si Informatică economică anunță că la data de 23 noiembrie 2023, ora 9.45 în sala 309 bloc Central, va avea loc prelegerea publică a candidațului la concursul pentru ocuparea funcției științifico-didactice de conferențiar universitar Irina GOLOCIALOVA cu tema: 

 Определение других показателей, характерных для метода CVP (коэффициент покрытия; динамический коэффициент безопасности; интервал безопасности и др. / Determinarea altor indicatori specifici metodei CVP (marja de siguranță; coeficientul securității interval de siguranță etc.).