ANUNȚ!

Departamentul Contabilitate si Informatică economică anunță că la data de 16 noiembrie 2023, ora 9.45 în sala 309 bloc Central, va avea loc prelegerea publică a candidațului la concursul pentru ocuparea funcției științifico-didactice de conferențiar universitar Irina GOLOCIALOVA cu tema: 

 Определение точки безубыточности (для варианта выпуска одного вида продукции, для варианта с ассортиментом продукции / Determinarea pragului de profitabilitate (pentru varianta de producere a unui singur tip de produs, pentru varianta cu un sortiment de produse)