ANUNȚ!

Departamentul Finanțe și Bănci anunță orarul activității didactice publice organizate în cadrul Facultății de Științe Economice în contextul concursului pentru ocuparea postului științifico didactic, 2023, după cum urmează: 

  

Numele, prenumele candidatului  Disciplina, 

Grupa academică 

Subiectul activității  Data, ora  Sala 
 

Doga — Mîrzac M. 

Finanțele întreprinderii (curs), FB2201, 2202  Analiza situației financiare a întreprinderii  10.11.2023 

 

13.15- 14.45 

 

301/ C 

 

Doga — Mîrzac M. 

 

Finanțele întreprinderii (seminar), FB 2202 

 

Politica de investiții la nivel de întreprindere 

09.11.2023 

 

16.15-18.30 

 

309/ C