ANUNȚ!

În atenția studenților anului I,

forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă

Conform calendarului academic aprobat pentru anul universitar 2023-2024, sesiunea de instruire pentru semestrul I va începe din data de 16.10.2023.

Joi, 28 septembrie, și vineri, 29 septembrie, vor avea loc ședințe informative, organizate de echipa managerială a Facultății de Științe Economice, conform graficului:

Nr. ord. Specialitatea Data, ora Locația,

Corp Central

1. Marketing și logistică

Servicii hoteliere, turism și agrement

28.09.23

16:00

Aula „Regina Maria”

(etajul 1, 137)

2. Contabilitate

Finanțe și bănci

29.09.23

16:00

Aula „Regina Maria”

(etajul 1, 137)

3. Business și administrare 29.09.23

17:00

Aula „Regina Maria”

(etajul 1, 137)

Listele preliminare ale grupelor academice la anul I, învățământ cu frecvență redusă, pot fi vizualizate aici. Listele vor fi actualizate periodic. Dacă nu vă regăsiți în liste, verificați dacă ați fost înmatriculat la studii la USM accesând http://studentcrd.usm.md/.

Referitor la alte întrebări, ne puteți contacta la numerele de telefon: 067560074 și 067560075.