ANUNȚ!

Prezentarea tezei de doctor în științe economice „Perfecționarea managementului infrastructurii drumurilor publice în Republica Moldova” a dnei Aliona OBOROCEANU 

Vineri, 23 decembrie 2022, ora 11.00, în sala 307, Blocul Central al USM (str. Al. Mateevici 60)   va avea loc şedinţa Şedinţa departamentului Administrarea Afacerilor în cadrul căreia

dna Aliona OBOROCEANU va prezenta spre examinare teza de doctor în științe economice cu titlul: „Perfecționarea managementului infrastructurii drumurilor publice în republica Moldova”

Conducător ştiinţific – dna Rodica PERCIUN, conferențiar cercetător, doctor habilitat în științe economice.