Acreditarea programele de master: Administrarea afacerilor, Managementul resurselor umane

Acreditarea este o formă de certificare în care comisia de evaluare externă din cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) evaluează dacă un program de studii îndeplinește standardele academice minime și oferă educație de calitate.

Programele de master:

  • Administrarea afacerilor
  • Managementul resurselor umane

au fost supuse expertizării în cadrul comisii de experți, vizitele de lucru fiind desfășurată în mai 2021, ceea ce a permis evaluatorilor să determine performanțele și potențialul de îmbunătățire a programelor de master oferite de departamentul Administrarea Afacerilor.

Programele de master ale departamentului au fost acreditate pentru perioada de cinci ani! Este un merit al efortului comun depus atât de echipa de administrare a Universității de Stat din Moldova cât și a grupurilor de lucru din cadrul departamentului responsabile de programele de master.