Acord de colaborare cu Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.

Un acord de colaborare cu Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A. a fost semnat astăzi de Facultatea de Științe Economice în vederea dezvoltării competențelor profesionale în domeniul economiei!
Director general al C.I.E. “MOLDEXPO” S.A., Dna Carolina Chiper, și-a manifestat deschiderea și susținerea pentru asigurarea cu locuri de practică, precum și implicarea studenților în activități de voluntariat, desfășurate în cadrul expozițiilor planificate pentru perioada următoare, ceea ce va asigura o inserție favorabilă a absolvenților pe piața muncii. La rândul său, Dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ. Decanul FȘE, a venit cu un mesaj de mulțumire pentru suportul oferit, totodată reiterând importanța dezvoltării durabile a relațiilor cu reprezentanții pieței muncii în asigurarea unui serviciu educațional de calitate.
Părțile au convenit asupra elaborării unui plan de acțiuni pentru anul de studii 2022-2023 în vederea antrenării, pe circuit, a studenților facultății în activitățile centrului expozițional. Implementarea planului de acțiuni va fi asigurată de Departamentul Economie, Marketing și Turism (Șef departament Veronica Bulat, Dr., conf. univ.). Dna Ina Dombrovschi, dr., lect. univ. și Dnul Alexandr Ceaikovskii, dr., conf. univ. vor fi coordonatori a activităților studenților FȘE în cadrul expozițiilor.
Suntem încrezători că prin consolidarea capacităților instituționale de cooperare cu partenerii mediului de afaceri putem asigura continuitate pe piața muncii în domeniul specialităților economice.