WORKSHOP-UL TEMATIC “STEAM&ECONOMIC” – “STEAM Fields and Economic Challenges” desfășurat la USM

WORKSHOP-UL TEMATIC STEAM&ECONOMIC” – STEAM Fields and Economic Challenges” desfășurat la USM

În zilele de 11 și 12 Mai 2023 la Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova și-a desfășurat lucrările primul Workshop tematic pe domeniile STEAM și provocările ECONOMICE cu care se confruntă economia locală. Acest eveniment a fost organizat și derulat în cadrul proiectului Skills4future – “Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses”, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, derulat la facultatea de Științe Economice, și care are ca scop modernizarea Curriculum-ului la programul de studii „Business și Administrare”(Ciclul I, Licență).

Workshopul a ținut lucrările în “Centrul De Informare al României „Gheorghe Brătianu””. La eveniment au participat cadre didactice, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri – stakeholderii USM. Aceștea au avut ocazia de a discuta și analiza provocările economice generate de către mediul de afaceri autohton.

Scopul Workshop-ului a constat în identificarea competențelor STEAM care pot contribui la rezolvarea problemelor economice determinate de mediul de afaceri local în contextul dezvoltării durabile, colaborative și inovatoare a economiei naționale.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul Maria HĂMURARU, decana facultății de Științe Economice, Boris COREȚCHI, șeful departamentului “Administrarea afacerilor”, Tatiana BULIMAGA, sefa departamentului “Relații Internaționale”, USM și Marian JALENCU, coordonator instituțional al proiectului.

La lucrările Workshop-ului în calitate de speakeri au participat profesori și practicieni de la universitățile și organizațiile partenere: Sanda MAIDUC, Universitatea Politehnica București; Andrzej MARCINKOWSKI, Universitatea Tehnică din Lodz, Polonia; Mihai ORZAN, Academia de Studii Economice, București; Nelli AMARFII-RAILEAN, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Liliana CECLU, Irina TODOS și Ludmila ROȘCA-SADURSCHI, Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul; Lilia COVAȘ, Academia de Studii Economice din Moldova; Aurelia LITVIN, Universitatea Tehnica din Moldova; Artur NEBUNU, Director al Centrului de Afaceri din Cahul; Tatiana IAȚIȘIN, Institutul Național de Cercetări Economice și Angela TIZU, expert, Camera de Comerț și Industrie Bălți.

Un moment central al evenimentului au servit discuțiile directe, de tip “față în față”, cu reprezentanții mediului de afaceri – Vasile Turcu, manager, BAR „Practic Asig” SRL; Anastasia RUSU, întreprinzător, „ArBiTech” SRL; Ina GRIZA, director, Centrul Metodic de Instruire din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova; Cristian Mîță, întreprinzător, „Crunid-Cristi” SRL; Iuliana Drăgălin, ONG „Asociația Consultanților în Afaceri și Management” (ACAM) din Republica Moldova; Veaceslav Nanu, vice-director, „Hotel Dacia” SRL; Liudmila BOTNARI, întreprinzător, „Autogrup Expres” SRL; Ion SÎMBOTEANU, avocat, „Cabinetul de Avocați Ion Sîmboteanu”; Vitalie TOMA, director, Asociația Patronală „Moldcontrol” și și Aurel UȘURELU, student, anul II, specialitatea „Business și Administrare”, „AurTransGroup” SRL, întreprinzător.

Lucrările Workshop-ului ne-au oferit oportunitatea de a interacționa pro-activ într-un mediu interdisciplinar și de a realiza un transfer de cunoștințe cu colegii, experții și practicienii din domeniul real al economiei. În urma discuțiilor și dezbaterilor de idei din cadrul Workshop-ului a fost confirmat faptul că competențele STEAM sunt semnificative pentru viitorii specialiști în domeniul administrării afacerilor, pentru a putea face față multiplelor provocări din cadrul mediului de afaceri concurențial; care se orientează spre o dezvoltare durabilă, colaborativă și inovatoare. În acest context, competențele STEAM altoite studenților, având la bază integrarea cunoștințelor și abilităților în știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, cu siguranță îi va pregăti pentru a face față acestor provocări pe piața muncii.

Pentru mai multe informații relevante privind proiectul ERASMUS+ Skills4Future, accesați pagina web: https://skills4future.utm.md/