Felicitări!

Aducem cele mai sincere felicitări și urări de succese, colegei noastre, distinsa Doamnă Natalia Antoci cu prilejul conferirii calității de conducător de doctorat în specialitatea 521.02. Economie mondială; Relații Economice Internaționale.
Vă felicităm din tot sufletul, cu această realizare importantă! Vă dorim perspective frumoase de dezvoltare profesională, oportunități promițătoare, autorealizareîn proiectele de doctorat, curaj și multă fericire în viață!