𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧ț𝐢𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭ăț𝐢𝐢 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞, 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦 ș𝐢 𝐀𝐠𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭 î𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨-𝐭𝐮𝐫 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐌ă𝐫𝐢𝐢 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞, î𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐍𝐢𝐬𝐢𝐩𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐀𝐮𝐫, 𝐁𝐮𝐥𝐠𝐚𝐫𝐢𝐚.

Scopul vizitei a constituit formarea de competențe în ghidajul turistic privind:
✅ analiza psihologiei turiștilor,
✅ identificarea ofertei turistice pe diferite categorii de consumatori,
✅ reguli de semnalizare a grupului de turiști în cadrul regiunii balneare,
✅ comunicarea și relațiile cu turiștii,
✅ modalități de plată a serviciilor turistice,
✅ importanța asigurărilor în organizarea excursiilor,
✅ organizarea fluxurilor de turiști în condiții de incertitudine etc.
Pe parcursul a 5 zile, studenții au beneficiat de instruiri ale reprezentanților celor mai mari hotele din regiunea Nisipurile de Aur, beneficiind, totodată de o doză imensă de relaxare, aventură și schimb intercutural. În rezultatul acestui info-tur studenții urmează să îndeplinească un caiet de sarcini în cadrul stagiului de pracică de specialitate 1, care se va desfășura în Chișinău pe parcursul perioadei 30 mai – 27 iunie.
Activitatea a fost desfășurată în contextul dezvoltării parteneriatului de intership cu VernonPrim SRL – partener strategic al Facultății de Științe Economice, care, an de an, asigură stagii de practică petru studenții din cadrul specialității Servicii Hoteliere, Turism și Agrement.
Aducem sincere mulțumiri partenerilor din piața muncii pentru spijinul acordat în formarea de competențe profesionale, precum și cele mai înalte aprecieri managementului instituțional care susține și promovează consolidarea parteneriatului cu mediul de afaceri în scopul formării de specialiști performanți și pregătiți pentru inserția favorabilă pe piața muncii!