Stagii de practică

GHID METODIC practicii de inițiere de specialitate specialității 1013.1 SHTA

GHID METODIC practicii de specialitate I specialității 1013.1 SHTA

GHID METODIC practicii de specialitate I specialităţii 812.1 Turism

Методические указания практики по специальности I специальности 1013.1 – Гостиничные услуги, туризм и отдых

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ практики по специальности I специальности 812.1 Туризм