Planuri de învățământ

  • Licență:

Planurile de învățământ, program de studii, ciclul I- licenta, Business și Administrare, învățământ cu frecvență, 2020

Planul de învățământ, Specialitatea Business și Administrare, Licența, frecvența zi, 2019

Planul de învățământ, Specialitatea Business și Administrare, Licență, frecvență redusă, 2019

Planul de învățământ, Specialitatea Business și Administrare, Licența, frecvența zi, 2018

Planul de învățământ, Specialitatea Business și Administrare, Licența frecvența zi, 2017

Planul de învățământ, Specialitatea Business și Administrare, Licența frecvența zi, 2016

Planul de învățământ, Specialitatea Business și Administrare, Licență, frecvență redusă, 2015

 

  • Masterat:

Planul de învățământ, program de master Managementul Resurselor Umane, 2020

Planul de învățământ program de master Administrarea Afacerilor 2020

Planul de învățământ, Managementul Resurselor Umane, Masterat, 2019

Planul de învățământ, Specialitatea Administrarea Afacerilor, Masterat, 2019