Planuri de activitate

  1. Plan strategic de dezvoltare a Departamentului Economie, Marketing și Turism pentru anii 2018-2022

  2. Planul activității Departamentului Economie, Marketing și Turism pentru anul de studii 2018-2019

  3. Plan de Acțiuni pentru anii 2017-2022

  4. Planul de activitate al cercului științific studențesc ”Cercetare, Inovare, Competitivitate” 2018-2019

  5. Planul de activitate al cercului științific studențesc ”Tinerii Marketeri” 2018-2019

  6. Planul de activitate al cercului studențesc ”Valorificarea Potențialului Turistic în Republica Moldova” 2018-2019

  7. Plan de lucru al Comisiei metodico-didactice și calitate, a Departamentului Economie, Marketing și Turism, 2018-2019

  8. Plan de activitate a catedrei delocalizată ”Economie, marketing și turism” în cadrul hotelului Jolly Alon 2018-2019

  9. Plan de activitate a Seminarului științifico-practic ”Servicii hoteliere, turism și agrement” 2018-2019