Masterat

Orarul suținerii tezelor de master pentru anul academic 2020-2021

Orarul examenelor MASTERAT anul I sem. II, perioada 17.05.2021 – 27.05.2021


Orar susținere preventivă master

Orar prerechizit sesiunea de recuperare


ORARUL SUSȚINERII PRERECHIZITULUI (Partea I) ANUL I, CICLUL II MASTERAT ANUL DE STUDII 2020-2021


Orarul sesiunii de recuperare MASTERAT ANUL II pentru disciplinile sem III 08.02.2021-19.02.2021

Orarul sesiunii de recuperare MASTERAT ANUL I – pentru disciplinile sem I 08.02.2021-20.02.2021

 


ORAR EXAMENE, ANUL I,  SEMESTRUL I

ORAR EXAMENE, ANUL II,  SEMESTRUL III

 


Orar sesiunea de recuperare ANUL I, sem.II

Orar sesiunea de recuperare ANUL I, sem.I


Orar master anul I, semestrul II, Departamentul Finante și Banci, 2020-2021 

Orar master anul I, semestrul II, Departamentul Economie Marketing și Turism, 2020-2021 -1

Orar master anul I, semestrul II, Departamentul Econom ie Marketing și Turism, 2020-2021 -2 

Orar master anul I, semestrul II, Departamentul Contabilitate și Informatica Economica, 2020-2021

Orar master anul I, semestrul II, Departamentul Administrarea Afacerilor, 2020- 2021

 

Orar Masterat, Anul I și II, Departamentul Contabilitate și Informatica Economică, 2020-2021

Orar Masterat, Anul I și II, Departamentul Administrarea Afacerilor, 2020-2021

Orar Masterat Anul I și II, Departamentul Finanțe și Bănci, 2020-2021

Orar Masterat, Anul I și II, Departamentul Economie, Marketing și Turism, 2020-2021