Masterat


 


Catalogul Cursurilor ReSTART

         al programului de master ”Administrarea Afacerilor” modernizat în cadrul proiectului Erasmus + ReSTART:

 

 


 


  


PRELEGERI ALE PROFESORILOR DIN UNIVERSITATILE UE PENTRU STUDENTII MASTERANZI USM

Pe intreg parcursul lunii martie 2021, in cadrul proiectului Erasmus+ ReSTART, profesori din universitatile partenere din Uniunea Europeana implicate in proiect, vor desfășura un ciclu de prelegeri pentru studentii masteranzi USM. Prelegerile profesorilor europeni vor fi realizate in regim online pe platform educationala ZOOM si sunt destinate pentru studentii programelor de master “Administrarea afacerilor” si “Managementul resurselor umane”.

02 martie 2021 – Radovan DRAB, Ph.D., Technical University of Kosice (TUKE, Slovakia): “The role of leadership in change management”, ora 18,00 – 20,00.

09 martie 2021 – Sen. Assist. Prof. Milena TODOROVA, PhD., University of Ruse “Angel Kanchev” (URAK, Bulgaria): “Sources of change and resistance to change in organizations”, ora 18,00 – 20,00.

16 martie 2021 – Sen. Assist. Prof. Milena TODOROVA, PhD., University of Ruse Angel Kanchev (URAK, Bulgaria): “Change management models and a case study”, ora 18,00 – 20,00.

25 martie 2021 – Prof. Dr. Eng. Radu D. STANCIU, University Politehnica of Bucharest (UPB, Romania): “Business ideas and business opportunities”, ora 18,00 – 20,00.

Participarea profesorilor europeni in procesul de instruire antreprenoriala a masteranzilor USM este o realitate in cadrul proiectului Erasmus+ ReSTART !

Mai multe informatii despre proiectul Erasmus+ ReSTART: http://www.restart-eu.upb.ro/