Evenimente

       USM – Finanțe și Bănci – Absolvenți 2019

          In data de 12 iulie, Sala Senatului USM a fost gazda unui eveniment emoționant atât pentru studenți cît si pentru cadrele didactice. O nouă promoție a specialității Finanțe și bănci și-a luat zborul in frumoasa lume a domeniului financiar-bancar. Stimati absolvenți primiti sincerele noastre felicitări cu urări de bine, succese, curaj, cutezanță, realizări frumoase și un drum bun în viață.

 

 Citiți în continuare...


 


DEPARTAMENTUL FINANȚE ȘI BĂNCI CONTINUĂ COLABORAREA

 CU BANCA COMERCIALĂ ”MOLDINCONBANK” S.A.

Unul dintre obiectivele asigurării calității formării profesionale la programul Finanțe și bănici organizat de Facultatea Științe Economice a Universității de Stat din Moldova este formarea competențelor în concordanță cu așteptările și nevoile pieței muncii prin implicarea efectivă a angajatorilor în viața academică.   Citiți în continuare…


 


DEZVOLTAREA COLABORĂRII DINTRE DEPARTAMENTUL FINANȚE ȘI BĂNCI ȘI B.C. ”EXIMBANK” S.A. – PARTENERIAT PENTRU SUCCES

Asigurarea unui învățământ de calitate prin predarea disciplinelor cu rigoare și profesionalism este unul dintre obiectivele strategice ale Departamentului Finanțe și Bănci. În vederea realizării acestui deziderat cadrele didactice aplică pe larg metode eficiente de învățare, inclusiv co-animarea orelor de curs cu participarea experților din domeniul financiar-bancar.   Citiți în continuare…