Evenimente

O nouă generație de absolvenți ai Facultății de Științe Economice: viitorii performeri ai economiei naționale

 

Zilele acestea au fost înmânate diplomele pentru absolvenții Facultății de Științe Economice (FȘE). În ziua de 10 iulie 2019 au fost înmânate diplomele pentru absolvenții studiilor de masterat și licență, studii cu frecvență redusă; iar în ziua de 12 iulie 2019 – pentru absolvenții studiilor de licență, frecvență la zi.

Promoția de absolvenți 2019 ai Facultății Științe Economice este formată din 149 absolvenți ai studiilor de masterat (absolvenți a 9 programe de master) și 601 absolvenți ai studiilor de licență (absolvenți a 6 specialități de licență).

O frumoasă tradiție, care a fost respectată și în acest an de învățământ, este de a înmâna diplomele absolvenților facultății în Sala Senatului USM, într-o solemnă, dar caldă și familială atmosferă.

Diplomele au fost înmânate de către decanul FȘE, doamna Galina Ulian, prof. univ., dr. hab. Doamna decan a felicitat absolvenții facultății cu acest eveniment, deosebit de important / semnificativ pentru fiecare dintre ei, le-a urat drum bun în viața profesională și personală, succese și realizări în cariera profesională.

O contribuție semnificativă la organizarea și derularea cu succes a evenimentului au avut prodecanii FȘE, doamnele Svetlana Mironov, conf. univ., dr. și Adriana Buzdugan, conf. univ. dr., precum și toți lucrătorii decanatului, care au depus un substanțial efort de a perfecta corect și operativ diplomele pentru absolvenții promoției 2019.

De asemenea, la eveniment au luat parte și șefii de departamente a FȘE, responsabile de specialitățile de licență și programele de master – Cristina Dolghii, conf. univ., șef departament „Contabilitate și informatică economică”, Maria Hamuraru, conf. univ. șef departament “Economie, marketing și turism”, Olga Ștefaniuc, conf. univ. șef departament “Finanțe și bănci”  și Marian Jalencu, conf. univ., șef departament „Administrarea afacerilor”, precum și cadre didactico-științifice a facultății.

De rând cu felicitările și urările de multiple succese aduse absolvenților FȘE, a fost menționat în mod deosebit faptul, că fiecare absolvent a FȘE este responsabil de dezvoltarea propriei cariere profesionale, carieră care trebuie dezvoltată pe parcursul întregii vieți. În acest context, absolvenții au fost îndemnați să nu să se oprească la realizările actuale, dar să continuie insruirea profesională în cadrul facultății,  la ciclul II – Masterat și ciclul III – Doctorat.

Toate acestea menționate, au o relevantă conotație în contextul ofertei educaționale de calitate a FȘE pentru toate ciclurile de studii (ciclul I – Licență, ciclul II – Masterat, ciclul III – Doctorat), dar și a realizărilor obținute de către facultate pe parcursul anilor. Printre acestea am menționa, doar unele, de ultimă oră:

– Programul de master cu diplomă dublă “Audit și expertiză financiară”, care a fost lansat în cadrul consorțiului universitar regional CUMRU (Consorțiul Universităților din Republica Moldova – România – Ucraina). Absolvenților acestui program li se acordă diploma dublă a USM și a Universității “Ştefan cel Mare” din Suceava (în anul de învățământ 2018-2019 acest program are primii absolvenți).

– Programul de master “Management și marketing hotelier și turism”, care este derulat în comun de USM și Universitatea din Jirona, Spania; absolvenții căruia primesc diplomele celor două instituții de învățământ superior.

– Două programe de master Administrarea afacerilor” și „Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri”, care sunt modernizate în cadrul proiectelor Erasmus+, respectiv: ReSTART “Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova” și REFINEReforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova.”

– Programul de Licență cu diplomă dublă “Business şi administrare” (cu instruire în limba engleză), care oferă posibilitatea obținerii diplomelor duble ale USM și ale Universității din Parana, Brazilia.

Facultatea de Științe Economice a USM rămâne și în continuare a fi cea mai prestigioasă facultate cu profil economic din Republica Moldova, deschisă spre perfecțiune și dezvoltare continua, ce propune programe educaționale de cea mai înaltă calitate în domeniul învățământului superior economic pentru care pledează tinerii ce doresc a fi adevărați profesioniști în domeniu.

Marian Jalencu, conf. univ., dr.,

Șef departament „Administrarea afacerilor”