Componența comisiei

Componenţa Comisiei de Asigurare a Calităţii a Facultăţii Științe Economice