Cadre științifico-didactice

MEMBRII  DEPARTAMENTULUI

“FINANŢE ŞI BĂNCI”

Numele,prenumele

Titlul ştiinţific,funcţia

 

Direcţii de cercetare

 

Discipline predate

 

e-mail

Ulian Galina  dr.hab.,prof.univ. Strategii financiare de dezvoltare a sectorului public

 

Finanţe publice

Administrare fiscală

Metodologia cercetărilor economice

galina_ulian@mail.ru
Ştefaniuc Olga

dr.,conf.univ.

Management în domeniul financiar-bancar, stabilitatea financiară în sistemul bancar

 

 

Bazele activităţii bancare

Bazele managementului bancar

Management strategic bancar

Marketing bancar

olga.stefaniuc@mail.ru
Patraş Mihai

dr.,prof.univ.

Politici monetar-creditare naţionale şi internaţionale şi impactul lor asupra dezvoltării economiei Finanţe internaţionale

Relaţii valutar-financiare

patraș_olga@yahoo.com
Doga-Mîrzac Mariana, dr.hab.,conf.univ.

 

Sustenabilitatea şi metode de finanţare a businessului mic şi mijlociu

 

 

 

Finanţe

Finanţele întreprinderii

Finanţe corporative

Antreprenoriatul managementului şi finanţe avansate

mariana.mirzac@yahoo.com
Caprian Iulia

dr.,conf.univ.

 

Redimensioanrea controlului financiar în contextual noii paradigme economice.

 

 

 

Asigurări şi reasigurări

Control financiar

Bazele gestiunii riscurilor financiare

Planificare fiscal

Audit intern în sectorul public

 
 

 

 

Ganea Victoria,

dr.hab.,conf.univ.

 

 

 

 

Gestiunea investițiilor financiare Evaluarea întreprinderii

Bazele activității investiționale

Sisteme fiscale internaționale

ganea.victoria@gmail.com
Mulic Andrei

dr.,conf.univ.

 

Optimizarea gestiunii finanţelor la nivel micro şi macroeconomic prin intermediul instrumentelor financiare şi elementelor teoriei heosului.

 

 

 

Finanţe

Gestiunea finanţelor publice

Finanţele întreprinderii

Management financiar

Calcule financiare şi actuarial

Buget şi trezorerie public

Achiziţii publice

andreimulic@yahoo.com
 

Brumă Ina

dr.,conf.univ.

 

Administrarea fiscal;

Rolul finanţelor publice în dezvoltarea economică

Fiscalitatea

Finanţe publice

Ina_rum@mail.ru
Fadeeva Irina

dr.,conf.univ.

 

Administrarea bancară şi gestiunea financiară Monedă şi credit

Bazele activităţii bancare

viamira9@gmail.com
Cojocaru Maria

dr.,conf.univ.

 

Contribuţii conceptual metodologice privind dezvoltarea modelelor preţurilor de referinţă Previziune şi planificare financiară

Management financiar

Finanţe corporative

Analiza financiară a întreprinderii

cojocaruusm@gmail.com
Dragomir Lilia

dr.,conf.univ.

 

Gestiunea finanţelor publice;

Administrarea fiscală

Finanţe publice

Gestiunea finanţelor publice

Fiscalitate

Strategii macroeconomice

fiscale şi bugetare

Finanţe publice locale

rotarulilia@inbox.ru
Şestacovscaea Angela dr.,conf.univ. Management financiar; Management investiţional Bazele managementului financiar

Analiza financiară a întreprinderii

ashestakovskaya@bk.ru
Mihalachi Ruslan dr.,conf.univ.

 

Perspectivele microfinanţării în Republica Moldova

 

 

 

Bazele activităţii investiţionale

Gestiunea riscurilor financiare

Evaluarea întreprinderii

Managementul financiar

mihalachi_r@rambler.ru
Castraveţ Lucia

dr.,conf.univ.

 

Mecanisme de funcţionare şi reglementare a pieţelor financiare

 

Fiscalitate

Sisteme fiscale internaţionale

Instrumente şi sisteme de plăţi

Managementul proiecţiei în servicii hoteliere şi turism

Luciacastraveț@yahoo.com
Filip Angela

dr.,conf.univ.

Activitatea investitorilor instituţionali pe piaţa de capital

 

 

 

Bazele funcţionării pieţei de capital

Finanţe

Pieţe de capital şi operaţiuni bursiere

Sisteme bancare comparate

filip77@mail.ru
Gîrlea Mihai,

dr.,conf.univ.

 

Managementul activităţii bancare, reglementarea şi supravegherea bancară

 

 

Monedă şi credit

Management financiar bancar

Reglementarea şi supravegherea bancară

girleamih@mail.ru
Labliuc Sveatoslav

lector univ.

 

Sustenabilitatea financiară a sectorului agricol în Republica Moldova

 

 

 

 

Finanţe internaţionale

Bazele activităţii investiţionale

Monedă şi credit

Etica profesională

Fiscalitate

Finanţe

for_sveatoslav@yahoo.com
 

Gheorghiţa Eugenia

lector univ.

 

Mecanisme de eficientizare a managementului finanţelor publice locale

 

Finanţele întreprinderii

Finanţe

Preţuri şi tarife

Analiza financiară a întreprinderii

eugenia202@yahoo.com
Lachi Cristina

lector univ.

 

Managementul calităţii serviciilor turistice în cadrul unei economii sustenabile

 

 

 

 

Monedă şi credit

Finanţe

Bazele managementului financiar

Bazele funcţionării pieţii de capital

Analiza financiară a întreprinderii

Fiscalitate

Management financiar

clachi1912@yahoo.com
Covalschi Tatiana

lector univ.

 

Planificarea strategică a bugetului în Republica Moldova în contextul integrării europene. Etica profesională

Finanţe publice

Finanţe

tatiana.visanu@yahoo.com
Bumbac Daniela

lector.univ.

 

Modalităţi moderne de finanţare a agenţilor economici

 

 

Bazele activităţii bancare

Bazele managemntului bancar

Monedă şi credit

Instrumente şi sisteme de plăţi

Preţuri şi tarife

pîslaru.daniela@mail.ru
Tudor Bajura,

dr.hab.prof.univ.

Economia complexului agro- alimentar si spațiului rural

Managementul investițional.

Managementul portofoliului de investiții bajuraiefs@rambler.ru
Borș Ion,

 dr.lector superior

Relațiile valutar –financiare internaționale și stabilitatea finnaciara în domeniul financiar -bancar

Reprezentant al Pieței muncii.

Banca Națională a Moldovei

Stabilitatea financiară a băncilor comerciale

Metode de evaluare a activității bancare

ion.bors@bnm.md
Ciobanu Maxim, lector univ. Modalități eficiente de gestiune a sectorului public

Reprezentant al Pieței muncii.

Ministerul Finanțelor

Gestiunea Finanțelor publice

Finanțe Publice

maxim.ciobanu@mf.gov.md