Cadre științifico-didactice

Membrii Departamentului ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

Nr Numele, Prenumele Funcția, titlul ştiinţific Direcţii de cercetare Discipline predate E-mail
  Hămuraru Maria Dr., conf. univ. Specificul creării noii economii în Republica Moldova; Dezvoltarea managementului activităților turistice în R. Moldova în contextul noii economii 1.   Teorie Economică I;

2.   Teorie Economică II;

3. Comportamentul Consumatorilor;

4.   Managementul evenimentelor;

5.   Managementul serviciilor în ospitalitate;

6.   Politici Economice.

maria.gamurari@gmail.com
Onofrei Alexandr Dr. hab., prof. univ. Formarea şi utilizarea resurselor umane in gospodăriile agricole din Republica Moldova; Integrarea pieței muncii Republicii Moldova în spațiul European 1.   Economia europeană și integrarea economică;

2.   Marketingul serviciilor;

3.   Etica profesională

Sorocean Olga Dr. hab., prof. univ. Социально-экономические проблемы развития личного фактора социалистического производства; Социально- экономическая трансформация в постсоциалистических странах: общие черты и национальные особенности 1.   Teoria Economică I;

2.   Teorie Economică II;

3.   Comportamentul consumatorului;

4.   Economia turismului.

olga.sorocean@gmail.com
Șișcan Zorina-Svetlana Dr. hab., Conf. Univ. Managementul Businessului Internațional și Cros-cultural; Mega tendințele economiei mondiale; Politica inovațională a Uniunii Europene; Antreprenoriatul verde, Mediul de afaceri Internațional. 1.   Marketing direct;

2.   Marketing internațional.

 

zorina_2005@yahoo.com
Stratan Alexandru Dr. hab., prof. univ. Analiza economică a sectorului real; Economie agro- alimentară și dezvoltare rurală. 1.   Economia întreprinderilor Hoteliere;

2.   Marketing în ramură;

3.   Tehnica operaţiunilor Front/Back  office.

alex_stratan@yahoo.com
Capsîzu Valeriu Dr., conf. univ. Economia postindustrială, societatea bazată pe cunoștințe; Economia țărilor în condițiile globalizării; Criza economică 1.   Metodologia și Etica Cercetărilor în Marketing;

2.   Economie (Curs Opțional).

capsizu@gmail.com
Tabarcea Ala Dr., conf. univ. Particularitățile formării prețurilor pe piața cu concurența monopolistică Comportamentul etic și responsabilitatea socială a firmelor ; Cercetări de marketing privind comportamentul moral al întreprinderilor autohtone. 1.   Marketing strategic;

2.   Economie (Curs Opțional);

3.   Responsabil de Stagiile de Practică.

arsh_best28@yahoo.com
Dolgopol Angela Dr., conf. univ. Piaţa muncii a Republicii Moldova, în perioada de tranziţie 1.   Teorie Economică I

2.   Teoria şi practica excursionistă

3.   Teorie economică II

  angela.dolgopol@gmail.com dolgopol.angela@gmail.com
Castraveţ Lucia Dr., conf. univ. Inovarea sustenabilă în cadrul economiei mondiale; Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă; Managementul ospitalităţii şi turismului; Managementul proiectelor europene şi internaţionale; Managementul intercultural în cadrul turismului internaţional; 1.   Managementul proiectelor în servicii și turism

2.   Managementul proiectelor

luciacastravet@yahoo.com
Călugareanu Irina Dr., conf. univ. Evaluarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova 1.Cercetări de marketing;

2.Etica profesionala;

irinapoloz@gmail.com
Buzdugan Adriana Dr., conf. univ. Renovarea managementului complexului comunal-locativ din Republica Moldova 1.   Comunicare și tehnici promoționale

2.   Branding și comunicare de marketing

3.   Bazele marketingului

4.   Marketingul destinațiilor turistice

5.   Bazele marketingului

6.   Marketing în servicii hoteliere și turism

buzdugan.adriana@gmail.com
Pascari Ludmila Dr., conf. univ. Aplicarea marketingului în promovarea zaharului pe piaţa internă şi externă Soluții de integrare a sistemelor informaționale utilizate în gestionarea afacerilor 1.       Crearea și promovarea produselor turistice

2.       Marketing relațional

3.       Marketing în ospitalitate

4.       Marketing și logistică

5.       Comunicarea, promovarea  și vinzarea în turismul cultural

millapascari@gmail.com
Coreţchi Boris Dr. conf. univ. Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerţului exterior al Republicii Moldova” 1.       Achiziții

2.       Servicii turistice

3.       Sisteme informționale de rezervare

4.       Sisteme informaționale în ospitalitate și turism

5.       Logistica și SCM

coretchi.boris@gmail.com
Antoci Natalia Dr. conf. univ. Impacatul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova. 1.       Managementul serviciilor de marketing

2.       Marketing strategic

3.       Marketingul serviciilor

4.       Servicii publice

5.       Economie Europeană și Integrare Economică

6.       Marketingul internațional

antocinatalia57@gmail.com
Prodan Mariana Dr. conf. univ. Particularitățile concurenței în condițiile integrării economice regionale. 1.       Teorie Economică

2.       Managementul serviciilor în ospitalitate

3.       Analiza concurenței și strategiei competitive

4.       Agrement și organizarea evenimentelor

prodanmariana2017@gmail.com
Bulat Veronica Dr., lect. univ. Comerțul Internațional și național cu produse stomatologice Logistica mărfurilor în dezvoltarea activităților operaționale de producție 1.   Logistica comerțului exterior

2.   Logistica

3.   Cercetări și analiză de piață

4.   Marketingul inovațional

5.   Logistica stocurilor

bulat.veronica@gmail.ru
Teleucă Lina Dr., lect. univ. Impactul politicilor economice asupra datoriei publice 1.     Economie teleuca.lina@gmail.com
Ciaikovschi Alexandr Dr., lect. univ. Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice 1.       Turism rural

2.       Agrement și organizarea evenimentelor

3.       Logistica transporturilor

4.       Marketingul destinațiilor turistice

5.       Logistica stocurilor

6.       Standarte și norme în turism

7.       Marketingul în turism și servicii hoteliere

8.       Marketingul inovațional

ciakovskiialex81@gmail.com
Dombrovschi Ina Dr., lect. univ. Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldova 1.     Economia întreprinderii

2.     Agromarketing

dombrovschi@mail.ru
Bradu Margareta Asist. univ. Dezvoltarea competitivității economiei naționale și factorii de influență: probleme și soluții 1.       Teorie Economică I

2.       Economie

3.       Tehnica operațiunilor în turism

4.       Teorie Economică II

margaretabradu37@gmail.com
Dilan Neli Asist. univ. Procesele de integrare a țărilor din Vecinătatea Estică Procese actuale de integrare în țările Europei Centrale și de Est: abordare conceptual-aplicativă 1.       Comunicare și tehnici promoționale

2.       Marketing strategic

3.       Marketing inovațional

4.       Marketing și logistică

5.       Bazele marketingului

6.       Strategii și metode de peț

dilan.neli05@gmail.com
Dubovca Marina Asist. univ. Международный уровень решения эколога – экономических проблем 1.     Teorie Economică I

2.     Economia întreprinderii

3.     Teoria Economică II

dubovca68@mail.ru
Davîdov Cătălina Asist. univ. Mecanisme și strategii de finanțare a proiectelor inovaționale în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova 1.   Economie Europeană și integrare economică davidoff.75@mail.ru
Grumeza Tatiana Asist. univ. Optimizarea comerțului internațional cu servicii al Uniunii Europene sub impactul globalizării 1.     Cercetări de marketing

2.     Strategii de marketing

3.     Marketing și logistică

4.     Servicii publice

tatiana.grumeza@yahoo.com
Garştea Sergiu Asist. univ.. Gestiunea imaginii organizaţiei – funcţie a managementului strategic Perfecționarea politicii economice de export a produselor și serviciilor din Republica Moldova 1.     Merchandising si forța de vânzare

2.     Logistica stocurilor

sgarstea@yahoo.com
Ungurean Dragoş Asist. univ. Datoria externă: evoluţie şi probleme; Implicațiile politicii bugetar-fiscale asupra managementului finanțelor publice în Republica Moldova; Gestiunea sistemului de subvenționare a entităților economice; 1.     Economia întreprinderii;

2.     Economie;

3.     Sisteme informaționale în ospitalitate și Turism

dragosh.ungurean@gmail.com
Ciobanu Victor Lect. invit. Reprezentant al Pieței muncii, Ministerul Economiei și Infrastructurii 1.       Standarde și norme în turism victorciobanu7@gmail.com
Bumbu Mihai Lector invit. Managementul public şi impactul lui asupra economiei Republicii Moldova 1.       Merchandising și forța de vânzare;

2.       Economia turismului;

3.       Digital Design Marketing.

bumbumihai86@gmail.com
Guja Anatol Asist. Univ. Potențialul de dezvoltare şi promovare al eco–turismului din Republica Moldova Dezvoltarea politicilor comerciale a Republicii Moldova în contextul semnării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. 1.     Servicii turistice

2.     Turism rural

3.     Agrement și organizarea evenimentelor

4.     Marketing direct

5.     Marketing și logistică

6.     Marketing turistic și servicii hoteliere

guja994@gmail.com
Popa Dmitri Asist. Univ. Impactul politicilor investitionale asupra dezvoltării relațiilor economice Europene ale Republicii Moldova 1.   Comunicare si negociere in turism dmitripopa@gmail.com
Țurcanu Olesea Asist. Univ. Bunăstarea economică în Republica Moldova: evaluare și mecanism de asigurare a creșterii 1. Teorie Economică II;

2.   Economie (curs opțional)

olesea_turcanu@mail.ru
Țurcanu Natalia Lector Invitat Reprezentant al Pieței muncii, ANTRIM 1.     Activitatea agențiilor de turism și turoperatori natalia.turcanu@gmail.com