În perioada 18.08.2020- 25.08.2020 se vor colecta cererile pentru cazare în căminele studenţeşti ale USM.

Cererele se colectează on-line pe posta electronica

admitereusm.fse@gmail.compentru Licenta

master.usm.fse@gmail.com pentru Master

Toate documentele, specificate mai jos, trebuie să fie ataşate sub forma de imagine sau scaner.

 

ATENŢIE!!! TOATE IMAGINILE ȘI SCANERELE DOCUMENTELOR TREBUIE SĂ FIE CLARE ȘI UȘOR DE CITIT!!!!

 

Actele obligatorii la prezentarea cererii:

  1. Copia buletinului de identitate a studentului;
  2. Certificatul despre componenţa familiei studentului, eliberat de primăria localităţii unde locuieşte familia studentului (în certificat este necesar să fie indicat anul de naştere a fiecărui membru al familiei);
  3. Studenţii cu statut special (student orfan sau semiorfan, părinţi sau copii cu grad de dezabilitate, mai mulţi studenţi în familie ş.a.) sunt obligaţi să anexeze la cerere copiile certificatelor respective;
  4. Dacă studentul are fraţi/surori, care de asemenea sunt studenţi ai USM, trebuie să prezinte adeverinţa de student, care confirmă acest fapt (în adeverinţă trebuie să fie indicat anul de studii al studentului şi forma de finanţare (buget sau contract);
  5. Compartimentele „Date personale”, „Date despre studii”, sunt obligatorii la completare.

 

Model de cerere pentru cazare în cămin