Conferința Sindicală  a studenților, membri de sindicat ai Facultății de Științe Economice din cadrul Universității de Stat din Moldova.

La Facultatea  de Științe Economice , a fost organizată Conferința Sindicală a studenților cu  genericu „Rolul contractului individual de muncă în procesul de încadrare a tinerilor pe piața muncii din Republica Moldova”. La eveniment au  participat  decanul facultății –  Galina Ulian, profesor universitar.,dr.habilitat, președintele Comitetului Sindical Studențesc al USM –  Victor Gîrlea, președintele Biroului Sindical al Profesorilor FȘE –  Margareta Bradu, și invitatul special –  Ana Arnaut,  sefa  direcției  probleme social-economice ,din cadrul Federației Sindicale a  Educației și Științei cît  și studenții de la anul întîi, doi și trei de la Facultatea de Științe Economice  a Universității.

În cadrul conferinței au fost anunțate rezultatele concursurilor: ,,Cel mai bun lider a grupului  studențesc,, și ,,Cel mai bun grup sindical studențesc,, care au fost anunțate  în luna septembrie 2018, cu ocazia aniversării  65-a   a Facultății de Științe Economice.

La determinarea învingătorilor au fost luate în calcul:

  • Numărul de membri sindicali ,
  • Media pe grupă după sesiunea 2018-2019,
  • Numărul de ore lipsă în medie pe student,

-Participarea la activitatea extraculicurală în cadrul Facultății și a Universității.

Tot  în cadrul evenimentului dat au mai, fost făcute totalurile concursului ,,Un Mărțiăor pentru profesor!,,

Studenții , participanți la Conferință  au  eved unențiat un  șir de pobleme,  cu care se confruntă  tinerii din ziua de azi atît în veața studențească, cît și în procesul de încadrare în cîmpul muncii, cum ar fi: rolul sindicatelor în formarea unui cadru  favorabil de studii și muncă pentru tineri, la toate sectoarele de activitate economiei, ca importața  Convenției ramurale a Educației  și a contractului individual de muncă,  cît și  problemele car duc la  migrația tinerilor din țară, studenții  au propus remedii și căi de soluționare   de soluționare a problemilor  accentuînd că  un rol important în aceasta revine organizațiilor sindicale din domeniu.

Totalurile concursurilor au fost anunțate de liderul sindical al FȘE  – Maria Miron ,și învingători ai concursurilor  „Cel  mai bun  grup  sindical studențesc”  și  „Cel mai bun lider sindical,,- au deivanit  reprezentanții gr.  BA1803,  care au obținut o excursie cu itinerarul  ,,Cunoaște  Plaiul,,  iar  liderul sindical  Nicolae  Popov  a fost premiat cu o foae de odihnă la mare,  la baza  studențiască

,,Dacia,,  pe perioada de vară 2019.

De asemenea, au fost înmânate premiile pentru câștigătorii concursului „Un Mărțișor pentru profesor”, remarcându- de ele sau învrednicit:

  • Bivol Silvia – locul I;
  • Bolduma Cristian – locul II;
  • Botezatu Cristina – locul III;
  • Doni Daniela – locul III;
  • Morari Doina și Talmazan Tudor – sau ales cu mențiuni.

 

Menționînd  faptul, că astfel de concursuri sunt benefice nu numai pentru studenții de la FȘEr și pentru  toți  studenții de la toate facultățile USM, cît și de la alte instituții de învațămînt ,a fost propus să se organizeze ,,Caravana Sindicală studențească,, care ar  promova  rolul și însemnătatea  sindicatelor  pentru  tineri, ca  forță socială de influență în rezolvarea problemelor care apar  în procesul de studii și de încadrare pe piața muncii, și nu numai.

 

 

Comitetul organizatoric:

Comitetul sindical studențesc al USM,

Biroul sindical al profesorilor al FȘE

Biroui sindical al studenților de la FȘE.