DEPARTAMENTUL FINANȚE ȘI BĂNCI CONTINUĂ COLABORAREA

 CU BANCA COMERCIALĂ ”MOLDINCONBANK” S.A.

Unul dintre obiectivele asigurării calității formării profesionale la programul Finanțe și bănici organizat de Facultatea Științe Economice a Universității de Stat din Moldova este formarea competențelor în concordanță cu așteptările și nevoile pieței muncii prin implicarea efectivă a angajatorilor în viața academică. În acest context, Departamentul Finanțe și Bănci în colaborare cu B.C. ”Moldinconbank” S.A. au organizat marți, 19 februarie 2019, o prelegere pentru studenții anului III, specialitatea Finanțe și Bănci. La acestă oră de curs, realizată în cadrul disciplinei de studiu ”Instrumente și sisteme de plăți”, din partea B.C. ”Moldinconbank” S.A. au participat experții: Vladislav Strișcă, Șeful Direcției Marketing Bancar; Ecaterina Murzac; Ecaterina Zabulica.

În cadrul prelegerii, cadrul didactico-științific responsabil de curs Lucia Castraveț, dr., conf. univ. și experții invitați au bordat subiecte cu referire la impactul, riscurile și securitatea tehnologiilor financiare, în general, și ale celor implementate de B.C. ”Moldinconbank” S.A., în particular. Obiectivele didactice urmărite au vizat: cunoașterea și analiza situației privind inovațiile financiare în domeniul sistemelor, a metodelor și procedeelor de plată, inclusiv utilizarea mediului virtual și fizic al cardurilor bancare, web Banking-ului, Mobile Banking-ului, operațiunilor Cash by Code etc., precum și posibilități de securizare și de prevenire a riscurilor eventual posibile.

Reprezentanții băncii au avut un dialog liber și interactiv cu studenții de la USM, în cadrul căruia s-au referit și la necesitatea implicării viitorilor absolvenți în dezvoltarea sistemului bancar național. Studenții și-au exprimat dorința de a continua tradiția de implicare a practicienilor în predarea disciplinelor unviersitare.

Aducem sincere mulțumiri reprezentanților B.C. “Moldinconbank” S.A. pentru frumoasa colaborare.

Departamentul Finanțe și Bănci, FȘE