FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DEZVOLTAREA COLABORĂRII DINTRE DEPARTAMENTUL FINANȚE ȘI BĂNCI ȘI B.C. ”EXIMBANK” S.A. – PARTENERIAT PENTRU SUCCES

 

Asigurarea unui învățământ de calitate prin predarea disciplinelor cu rigoare și profesionalism este unul dintre obiectivele strategice ale Departamentului Finanțe și Bănci. În vederea realizării acestui deziderat cadrele didactice aplică pe larg metode eficiente de învățare, inclusiv co-animarea orelor de curs cu participarea experților din domeniul financiar-bancar.

Joi, 31 ianuarie 2019, studenții anului III ai programului Finanțe și Bănci au participat la ora de curs “Sisteme și instrumente de plată utilizate de către banca comercială Eximbank” în cadrul disciplinei “Instrumente și sisteme de plăți”, care s-a desfășurat în colaborare cu reprezentanți ai pieței muncii. Experți din cadrul B.C. “EXIMBANK” S.A. au oferit informații utile și materiale practice, fiind abordate subiecte actuale privind:

  • tipologia sistemelor și instrumentelor de plată;
  • sistemul național de plăți;
  • sistemul de deservire bancară la distanță;
  • transferul de credit, debitarea directă;
  • mesajele și canalele de comunicare ș.a.

O atenție deosebită a fost acordată conectării informației teoretice cu practica bancară națională și internațională prin prezentarea de exemple, scheme, diagrame și date statistice privind utilizarea sistemelor și instrumentelor moderne de plată. Reprezentanții băncii au comunicat deschis și interactiv cu studenții, focusându-se pe bogata experiență a instituției bancare B.C. “EXIMBANK” S.A.

Studenții și-au consolidat cunoștințele referitor la unele subiecte actuale, cum ar fi: Cum funcționează de facto ACREDITIVUL și INCASSO-ul documentar? Care este diferența dintre sistemele VISA, MASTERCARD și AMERICAN EXPRESS? Care sunt regulile de securitate privind utilizarea cardurilor bancare? Ce presupun sistemele de plată SAPI, SEPA, SWIFT ș.a.m.d. În așa mod, la Facultatea de Științe Economice a USM are loc centrarea ofertei educaţionale pe dezvoltarea competenţelor viitorului absolvent, în vederea inserţiei cât mai rapide pe piaţa muncii.

 

 

Mulțumim mult experților B.C. “EXIMBANK” S.A. pentru frumoasa colaborare.

 

 

Departamentul Finanțe și Bănci, FȘE