LUCRĂRILE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE A TINERILOR CERCETĂTORI (STUDENȚI, MASTERNAZI ȘI DOCTORANZI) intitulată ”PARADIGME FINANCIAR-CONTABILE ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI”, ediția a II-a

În data de 30 octombrie 2018, în cadrul Săptămânii aniversării a 65 ani de la fondarea Facultății Științe Economice, a fost organizată Conferința Științifică Internațională a Tinerilor Cercetători (studenți, masteranzi, doctoranzi) cu genericul ”Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători”, ediția a II-a. Lucrările conferinței organizate de Facultatea Științe Economice, USM, au fost petrecute on-line, având în calitate de participanți reprezentanți din următoarele insituții:

  • Facultatea „Științe Economice și Administrație Publică”, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, România.
  • Facultatea de Științe Economice, Universitatea Cooperatistă din Kazan, Rusia.
  • Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Studii Europene din Moldova.
  • Institutul de Economie, Management și Finanțe, Universitatea Federală din Kazan, Rusia.

Departamentul Economie, Marketing și Turism a înaintat mai multe lucrări pentru participarea în cadrul conferinței, printre care Evaluarea elementelor cheie ale servirii clienților, autor Ursu Tatiana Gr-MK1701, Anul II,  Coordonator: Bulat V. dr. lect. univ.

Sistemul de învăţământ, prin contribuţia la dezvoltarea interesului şi aptitudinilor de cercetare şi inovare ale tinerilor pe întreg parcursul educaţional, prin educaţia în domeniul științei şi tehnologiei, formarea iniţială a cercetătorilor, precum şi prin calitatea educaţiei terţiare, reprezintă o componentă complementară esenţială. În cadrul Facultății Științe Economice, anual sunt organizate diverse evenimente științifice destinate tinerilor cercetători pentru a asigura continuitatea dezvoltării potențialului mediului academic.