LUCRĂRILE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE JUBILIARE intitulată ”PARADIGME MODERNE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI MONDIALE”

 

 

În data de 2 noiembrie 2018, în cadrul Săptămânii aniversării a 65 ani de la fondarea Facultății Științe Economice, a fost organizată Conferința Științifică Internațională Jubiliară cu genericul ”Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”. În cadrul secţiunii a III-a, Economie Marketing şi Turism, au fost prezentate    următoarele rapoarte:

 

 1. Hămuraru M., Buzdugan A. – ”Tendințele comportamentului consumatorului în noua economie”
 2. Zbîrciog V. – “Timpul “APPEDRE A VIVRE” şi depăşirea limitelor în secolul XXI”
 3. Sorocean O. –“Потребительство как стиль жизни”
 4. Onofrei Al., Dudoglo T. –“К вопросу оценки эффективности использования земли в сельском хозяйстве”
 5. Bradu M., – ”Competitivitatea internațională – un concept multidimensional și divers”
 6. Corețchi B., Moroi E., – “Rolul întreprinderilor mici si mijlocii in ocuparea fortei de munca in Republica Moldova”
 7. Gribincea Al., Gribincea Al., Dezvoltarea economiei mondiale în perspectivă sustenabilă”
 8. Bulat V., Carp E. –“ Rolul strategiilor logistice în activitatea sistemului logistic”
 9. Parmacli D., Coleva D. – ”Об упорядочении показателей эффективности реализованной продукции”
 10. Onofrei Al., Ceaikovskii Al., ”Оценка процесса разработки современных стратегий продвижения туристических услуг на рынке Республики Молдова”
 11. Onofrei Al., Guja A. – “Analiza comertului exterior al Republicii Moldova după semnarea acordului de liber schimb dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana”
 12. Dolgopol A., -”Cooperarea economică Moldo-Română”
 13. Ungurean D., -”Principii de subvenționare AIPA și APIA”
 14. Garștea S., -”Determinarea capacităților optime a fabricilor de procesare a meteriei prime agricole amplasate în spațiul rural”
 15. Dilan N., -”Понятие и основные характеристики интеграционного процесса”
 16. Teleucă L., -”O abordare economică a crimei și pedepsei”

Totalizarea lucrărilor Conferinţei Științifice Internaţionale Jubiliare “ Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale” dedicată Aniversarii a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice în cadrul Secţiunii III Economie Marketing şi Turism se reflectă în următoarele concluzii:

 • Consumatorul este din ce în ce mai bine educat, mai sceptic și chiar mai cinic față de încercările de persuasiune care se exercită asupra lui prin felurite tehnici, mijloace și strategii. El a devenit mult mai inteligent în contextul transformărilor noilor economii.
 • Românii ne reamintesc că Uniunea Europeană reprezintă garanția statului de drept, deoarece renașterea europeană va veni mai puțin de la nuleul fondator și mai mult de la dinamismul periferiilor sale. Sperăm că R. Moldova prin ”apprenre a vivre” va obâține o nouă cultură a protestului, renașterii conștiinței civice, garanteate de independența justiției statului de drept.
 • Moldova are nevoie de reforme reale în mai multe domenii cum ar fi încurajarea ideilor inovative și inovațiile, capacitatea instituțională, complexitatea businessului, dimensiunea pieței, etc.
 • Micul business în lume este numit ”coloana vertebrală a economiei” grație celei mai mari contribuții la crearea noilor locuri de muncă, stimularea concurenței, favorizarea invoațiilor și tehnologiilor.
 • Dezvoltarea economică sustenabilă are ancorată direct în mediul economic și tehnologic, esența căruia constă în reducerea ciclului închis energetic și material, substituirea resurselor nereciclabile prin cele reciclabile, reciclarea componentelor necesare din deșeuri, reciclarea deșeurilor și utilizarea multiplă a producției.
 • O întreprindere nu deţine monopolul asupra modului de ameliorare a activităţii, se încearcă a arăta cum pot fi puse în valoare resurse, în general subutilizate sau neglijate de către sistemul logistic, cu scopul de a-l îmbunătăţi. Obiectivul global este acela de a prezenta o viziune de ansamblu asupra logisticii care tinde a se afirma nu ca o variabilă independentă în funcţionarea întreprinderii, ci ca o variabilă integratoare cuplată la strategia întreprinderii.
 • Acordul de Asociere este unul din cele mai importante documente internaționale pe care le-a semnat vreodată R. Moldova.
 • România este un important aprtener economico-financiar pentru R. Moldova iar colaborarea fructuoasă facilitează integrarea noastră în Uniunea Europeană.
 • În Republica Moldova cît și în România orientarea principală de subvenționare este sectorul agricol cu care se ocupă agențiile specializate AIPA și APIA.
 • În organizarea fluxului material trebuie sa se țină cont de sensul și lungimea traseului pe care circulă materialele, de caracteristicile de depozitare și de transport ale materialelor (volum, greutate, gabarit etc.), de durata de stocare în diferite puncte și durata totală de imobilizare a materialelor în procesele de producție.
 • Amplasarea fabricilor în localitățile producătoare de materii prime agricole poate fi realizată cu ajutorul unui model mathematic în care vor fi instroduse un șir de restricții: disponibilitate de capital, muncă, infrastructură productivă, cerere, ofertă, etc.
 • Metodele matematice pentru analiza costurilor, cheltuielilor suportate de către societate în profilul țărilor poate fi utilizat pentru o analiză similar în R. Moldova iar rezultatele obținute pot fi puse la baza deciziilor pentru perfecționarea structurilor de drept.