Economie Marketing si Turism

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_tta_tabs 0=””][vc_tta_section title=”Economie Marketing si Turism” tab_id=”1492096444436-381010eb-6825″][vc_column_text 0=””]

Catedra “Economie, Marketing şi Turism” a fost fondată la 1 iulie 2014 în urma reorganizării Catedrelor Marketing şi REI” şi “Teorie Economică”. La 1 decembrie 2015, în urma reformelor Facultăţii Ştiinţe Economice a fost redenumită în Departamentul “Economie, Marketing si Turism, în care activează 34 cadre didactice, inclusive 7 doctori habilitaţi, 16 doctori în economie,11 lectori universitari şi asistenţi.

Activitatea departamentului este caracterizată prin actualitate, rigoare şi calitate în deplină concordanţă cu exigenţile sistemului naţional şi internaţional de educaţie. Oferta educaţională este generoasă, atractivă şi flexibilă, asigurînd pregătirea profesională de înalt nivel a studenţilor şi masteranzilor specialităţilor de Marketing şi Logistică, Turism.

Programele de studiu oferă un fundament profesional care se realizează într-un set de cunoştinţe, valori şi abilităţi, necesare exercitării unor profesii precum: specialist în marketing, brand manager, specialist PR, angajaţi guvernamentali, etc. în conformitate cu Nomenclatorul Specialităţilor .

Departamentul cooperează cu catedrele de profil din instituţiile de învăţământ superior din ţară: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Liberă Internaţională, Universitatea Cooperatist-Comercială, Universitatea “Perspectiva”, Universitatea “Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea de stat din Comrat, etc., şi din străinătate: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia din Grenoble, Franţa, Universitatea din Girona, Spania, etc., consolidând potenţialul competitiv şi ştiinţific a cadrelor didactice prin participarea la Conferinţe, Mese Rotunde şi Seminare.

Lista personalului didactico-științific:

Onofrei Alexandr                                                                 Roşca Petru

Maximilian Silvestru                                                           Rusu Gheorghe

Stratan Alexandru                                                               Capaţina Grigori

Bârdan Veaceslav                                                                Capsîzu Valeriu

Hamuraru Maria                                                                 Dolgopol Angela

Stolearova Ludmila                                                            Tabarcea Ala

Cavcaliuc Ina                                                                      Castraveţ Lucia

Pascari Ludmila                                                                  Călugareanu Irina

Teleucă Lina                                                                         Buzdugan Adriana

Coreţchi Boris                                                                     Ciaikovschi Alexandr

Ignatiuc Diana                                                                   Rogojina Elena

Bradu Margareta                                                                Dubovca Marina

 Dilan Neli                                                                            Garştea Sergiu

Ţăruş Victoria                                                                      Moisa Svetlana

Davîdov Cătălina                                                                Grumeza Tatiana

Negruţă Alexandru                                                              Ungurean Dragoş

Neculseanu Andrei

Tematica tezelor

Tematica diplomnih rabot po marketingu 2016-2017

TEMATICA pentru teze_de_master_rus

Tematica tezelor de licenta turism 2016-2017

Teme teze LICENTA 2016-2017

Teme teze master SMK 2016-2017

Temi diplomnih rabot[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Descrierea specialitatii” tab_id=”1492096444438-5b075f34-d255″][vc_column_text 0=””] 

Descrierea specialității „Marketing și Logistică”

Marketingul este o arie largă, cu multe oportunități de carieră. Pe măsură ce concurența globală se intensifică, organizațiile se bazează tot mai mult pe personal calificat pentru a identifica și de a dezvolta produse și piețe noi profitabile.

Programul de studii „Marketing și Logistică” se încadrează în domeniul general 36. Științe Economice. Programul de studiu este organizat în conformitate cu Codul Educaţiei al RM şi în conformitate cu Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I-Licență, Ciclul II – Master, studii integrate, Ciclul III – Doctorat), aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 1054 din 29 octombrie 2015. Conținuturile prezentului program au fost coordonate în comun cu mediul de afaceri, inclusiv angajatorii.

Scopul programului de licență constă în formarea competențelor profesionale viitorilor specialiști în vederea inserției pe piața muncii în economia națională. De asemenea, de a oferi absolvenților cunoștințe bazate practica și înțelegerea marketingului și proceselor de logistică, precum și pentru a califica absolventul în analiza, evaluarea și reflectarea asupra problemelor legate de aceste domenii; de a gestiona sarcini complexe în ceea ce privește relațiile cu clienții și comunicarea de marketing.

Admiterea la program se realizează conform Regulamentului-Cadru privind organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova la studii superioare de licență elaborat în conformitate cu art. 78, 79, 80, 85, 89, 91 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014

În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții acestui program pot activa în calitate de: Manager (în serviciile de marketing și vânzare), Șef secție (marketing și vînzare), Expert economist în comerț și marketing, Șef birou marketing, Șef serviciu marketing, Specialist marketing, Consultant în telemarketing, Operator de telemarketing, Director departament marketing, leasing si cotare, Marketer, Documentarist ordonanțare logistică, Logistician gestiune flux, Merchandiser, Asistent comercial, Analist servicii client, Brand manager, Specialist relații publice, Agent de vânzări ș.a.

Pentru a obţine diploma de studii superioare de licenţă, ciclul I, este necesară realizarea integrală a programului şi promovarea probelor de evaluare, care includ examenul de licenţă la „Marketing şi logistică” şi susţinerea tezei de licenţă, cel puţin cu nota “5”.

Titlul obținut –licențiat în științe economice.

La finalizarea programului de formare absolventul va deține următoarele competențe:

  1. cunoașterea și înțelegerea practicii, teoriei aplicată și metodelor pentru gestiunea activităților de marketing și logistică în context național și internațional
  2. analiza, evaluarea și aplicarea metodelor și instrumentelor din următoarele domenii: piaţă, logistică, clienţi, management pentru a sprijini activităţile legate de performanță într-o companie axată pe plan național și internațional;
  3. organizarea procesului de cercetare de marketing pentru evaluarea poziției concurențiale a unei afaceri pentru elaborarea mixului de marketing al companiei;
  4. elaborarea şi coordonarea realizării proiectelor pentru demonstrarea și comunicarea strategiilor alese într-un plan de marketing;
  5. cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în domeniul marketingului şi a afacerilor întreprinderii în legătură cu misiuni de logistică națională și internațională;
  6. participarea în echipele multidisciplinare legate de activitatea companiei și planificarea independentă și implementarea planurilor legate de marketing și logistică;
  7. dezvoltarea, gestionarea și punerea în aplicare a strategiilor de vânzare pornind de la diferite situații complexe și cu implicarea părților relevante;
  8. cultivarea și menținerea relațiilor interpersonale pozitive, bazate pe angajamentul și interacțiunea pozitivă cu echipe, manageri și clienți.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”1493059437899-16ff36c5-1722″ title=”Orar”][vc_column_text 0=””] 

Orar:

Marketing si Logistica anul II

Maketing si Logistica anul I[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”1493060805745-4cbb41c3-a450″ title=”Graficul consultatiilor”][vc_column_text 0=””] 

GRAFICUL DE SERVICIU AL PROFESORILOR LA DEPARTAMENTUL

„ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM” Pentru anul de studii 2016-2017

Numele, Prenumele Ziua Ora
Onofrei Alexandr,

Dr. hab., prof. univ.

Lini

Joi

12.00-13.00

13.00-14.00

Rusu Gheorghe,

Dr. hab., prof. univ.

Miercuri

Vineri

13.00-14.00

14.00-15.00

Capsîzu Valeriu

Dr.,conf. univ.

Marţi 9.30-10.30
Hamuraru Maria

Dr.,conf. univ.

Joi 13.00-14.30
Dolgopol Angela

Dr.,conf. univ.

Miercuri

Joi

10.30-11.30

8.45-9.45

Călugăreanu Irina

Dr., conf. univ.

Miercuri

Vineri

16.00-17.00

16.00-17.00

Buzdugan Adriana

Dr., lect. univ.

Vineri 11.15-12.15
Dilan Neli

Lect. univ.

Miercuri

Joi

13.00-14.00

11.15-12.15

Bradu Margareta

Lect. sup. univ.

Luni

Joi

10.30-11.30

10.30-11.30

Dubovca Marina

Lect. univ

Miercuri

Vineri

13.30-14.30

15.15-16.15

Davîdov Cătălina

Lect. univ.

Joi

Miercuri

9.30-10.30

8.30-9.30

Grumeza Tatiana

Lect. univ.

Luni

Joi

13.30-14.30

13.30-14.30

Negruţă Alexandru

Lect. univ.

Marţi

Miercuri

13.30-14.30

13.30-14.30

Roşca Petru

Dr., hab., prof. univ.

Marţi 12.00-13.00
Maximilian Silvestru

Dr., hab., prof. univ.

Miercuri 16.30-15.30
Stratan Alexandru

Dr.,hab., prof.univ..

Miercuri 16.30-15.30
Bârdan Veaceslav

Dr.,conf., univ.

Joi 8.30-9.30
Coreţchi Boris

Dr.,lect. univ.

Luni

Joi

13.00-14.00

13.00-14.00

Garştea Sergiu

Lect. univ.

Luni

Marţi

15.00-16.00

12.00-13.00

Ţăruş Victoria

Lect. iniv.

Luni 15.30-16.30
Tabarcea Ala

Dr.,conf. univ.

Miercuri 13.00-14.00
Cavcaliuc Ina

Dr., conf. univ.

Miercuri 11.30-12.30
Capaţina Grigori

Dr. hab., conf. univ.

Miercuri

Vineri

16.00-17.00

16.00-17.00

Ungurean Dragoş

Lect. univ.

Marţi

Miercuri

15.00-16.00

14.00-15.00

Cazacu Stela

Lect. univ.

Miercuri 11.00-13.00
Ignatiuc Diana

Dr., lect. univ.

Joi 15.00-17.00
Ciaikovskii Alexandr

Dr. lect. univ.

Marţi

Joi

16.00-17.00

12.30-13.30

Pascari Ludmila

Dr. conf. univ.

Vineri 9.30-10.30
Teleucă Lina

Dr. lect. univ.

Marţi

 

8.30-9.30

 

Neculseanu Andrei

Asist. univ.

Miercuri 11.30-13.00

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”1492590009088-e7ccb462-a98e” title=”Activitatea Cercurilor Studentesti”][vc_column_text 0=””]

 

 

Planul de activitate a Cercului Ştiinţific „Cercetare, Inovare, Competitivitate” al departamentului Economie, Marketing şi Turism, pentru anul 2016-2017

 

 

Nr. Tematica Data Responsabil
1.        Înscrierea studenţilor în cadrul cercului.

Aprobarea programului de activitate pentru anul de studii 2016-2017.

Întâlnirea cu reprezentantul proiectelor

Internaţionale pentru studenţi Gubceac Ghenadie

29.09.2016 Bradu M.
2.        Masă rotundă „Proprietatea intelectuală în R M, Metode de înregistrare şi gestionare.

Aprobarea temelor de cercetare a studenţilor participanţi la cercul ştiinţific.

27.10.2016

 

Bradu M.

Reprezentanţi AGPI

3.        Organizarea manifestaţiilor în cadrul Decadei tineretului

 

Noiembrie 2016 Bradu M.
4.        Masă rotundă „Fenomenul migraţiei tineretului din RM”, cu participarea reprezentantului de la FRIŞPA, D-nul

Moşneaga Valeriu. Selectarea rapoartelor pentru conferinţa studenţiască

 

11.11.2016 Bradu M.
5.        Selectarea studenţilor pentru participarea la conferinţă ştiinţifică studenţească

 

24.11.2016 Bradu M.
6.        Masă rotundă „ Traficul de fiinţe umane: Probleme şi soluţii cu prezenţa  secretarului general Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de fiinţe umane, Berejan Ecaterina şi Sasu Valentin, asistent pe probleme juridice a centrului.

Aprobarea rapoartelor pentru participarea la ediţia a 18-a de comunicări ştiinţifice studenţeşti.

 

26.01.2017 Bradu M.
7.        Despre rezultatele la conferinţa ştiinţifică studenţească ediţia a 18-a 17.02.2017 Bradu M.
8.        Participarea la activităţile şi concursul consacrat zilei de 8 martie la facultate.

Concursul cea mai bună felicitare

17.03.2017 Bradu M.
9.        Şedinţa de totalizare a lucrului cercului ştiinţific pentru anul de învăţămînt 2016-2017 28.04.2017 Bradu M.

 

 

 

Coordonator                                                                                                         BRADU Margareta

Lector superior universitar

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”1493059879072-4174f636-30ea” title=”Proiectul LMPH”][vc_column_text 0=””]În cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism, a fost implementat programul LMPH, Programe de licenţă şi master în managementul activităţilor hoteliere pentru dezvoltarea industriei turistice în Georgia, Azerbaidjan și Moldova

Perioada de desfăşurare: Decembrie 2013 – Noiembrie 2016

Scopul programului a fost:

1. Contribuirea la dezvoltarea turismului în Georgia, Republica Moldova şi Azerbaidjan, care încorporează exigenţe ecologice, sociale, economice prin formarea resurselor umane capabile să proiecteze, evalueze, implementeze, exploateze şă comercializeze proiecte hoteliere adaptate la mediul lor.

2. Profesionalizarea, în conformitate cu procesul de la Bologna și prin abordarea bazată pe competențe, a programelor universitare de studii în domeniul hotelier, pentru a optimiza managementul structurilor hoteliere.

Proiectul a inclus (pentru partenerii din R.Moldova):

▪    Elaborarea și lansarea  unui program de licenţă şi a 2 programe de master profesional în managementul activităţilor hoteliere în universitățile din ȚP.

▪    Perfecţionarea a 23 de profesori şi instruirea a 200 de studenţi în cadrul noilor programe.

▪    Formarea a 30 de analişti de meserii (ȚP).

▪    Deschiderea a1 centre de excelenţă (ȚP).

 

         Partenerii UE ai proiectului:

Institutul Superior din Espinho (Portugalia) – coordonator

Universitatea din Girona (Spania), GIPFIPAG (France)

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România)

Şcoala Superioară Hotelieră din Thonon les Bains (Franța)

Şcoala superioară de agrobusiness (Bulgaria).

 

Parteneri din MD:

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

Universitatea Perspectiva[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]