Doctorat

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Oferta educațională de programe de Doctorat, ciclul III – Doctorat

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Facultatea Ştiinţe economice a USM îşi asumă rolul de centru educaţional şi cercetare, contribuind la crearea de noi cunoştinţe prin cercetarea ştiinţifică. Absolvenţii unui program de master se pot consacra ştiinţific, prin formarea doctorală la studii de zi sau cu frecvenţă redusă la 5 specialități

Studii de doctorat:

                              01 – Teorie economică și politici economice;

                              02 – Economie mondială; relații economice internaționale;

                              03 – Economie şi management în domeniul de activitate;

                              01 – Finanțe;

                             02 – Contabilitate; Audit; Analiză Economică.

 

Graduates can choose a research path after graduating from a master programme, in full-time or part-time doctoral

studies at 5 specialties:

 

                             01 – Economic Theory and Economic Policies;

                            02 – World Economy; International Economic Relations;

                            03 – Economy and Management in a given business field;

                            01 – Finance;

                            02. Accounting; Audit; Economic Analysis.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]