Scoala Doctorala

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Regulamente interne al Scolii Doctorale” tab_id=”1492089225530-97724740-0e74″][vc_column_text]

Regulamentul SDSE

Autorizarea 2015.10.02_USM_SD

Metodologia Referat stiintific

Metodologia Referat stiintific

GHID teza doctorat

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Conducători de doctorat” tab_id=”1492089225531-335abe84-0104″][vc_column_text 0=””]Conducatori doctorat SDSE

Tema si conducatorul anul 2015-2016

Tema si conducatorul anul 2016-2017

 

CV+Lista lucrari

CV. Hamuraru M.                                             LS. Hămuraru M.

CV. Jalencu M.                                                  LS. Jalencu M.

CV. Lusmanschi G.                                           LS. Luşmanschi G.

CV. Nicolae V.                                                    LS. Verejan N.

CV. Onofrei Al.                                                   LS. Onofrei A.

CV. Patras M.                                                      LS. Patras M.

CV. Postica M.                                                    LS. Postica M.

CV. Postolache V.                                               LS. Postolache V.

CV. Rusu Gh.                                                       LS. Rusu Gh..

CV. Scutaru A.                                                     LS. Scutaru A.

CV. Stahovschi A.                                                LS. Stahovsci A.

CV. Stefaniuc O.                                                  LS. Stefaniuc O.

CV. Caprian I.                                                       LS. Caprian I.

CV. Castravet L.                                                     LS. Castravet L.

CV. Cojocaru M.                                                    LS. Cojocaru M.

CV. Doga-Mîrzac M.                                             LS. Doga Mîrzac M.

CV. Dolghi C.                                                          LS. Dolghi C.

CV. Dragomir L.

CV. Filip A.                                                              LS. Filip A.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Consiliul Școlii Doctorale” tab_id=”1492089263608-bcc72c31-966b”][vc_column_text 0=””]Consiliul SDSE[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Organizarea și desfășurarea programelor de doctorat” tab_id=”1492089244124-e55de5d0-378a”][vc_column_text 0=””]

Fișele disciplinelor

Fisa disciplinei IMSE

Fisa disciplinei AMF

Fisa disciplinei ACM

Fisa disciplinei CAF

Fisa disciplinei ACI

Fisa disciplinei SCI

Fisa disciplinei PE

Fisa disciplinei PC

Orarul studiilor

ORAR ,II semestru, 2015-2016

ORAR ,II semestru, 2016-2017

ORAR, I semestru, 2016-2017

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Admiterea” tab_id=”1492089240202-997b0f29-1f93″][vc_column_text 0=””]

Anul 2017-2018

Metodologia admitere 2017-2018

Directii de cercetare (doc)

Directii de cercetare

Anul 2016-2017

Metodologia admitere SDSE 2016-2017

Conducătorii de doctorat si temele de cercetare pentru care pot opta candidații la studiile de doctorat în funcție de locurile disponibile_SD_SE

Conducatorii de doctorat si temele de cercetare pentru care pot opta candidatii la studiile de doctorat in functie de locurile disponibile_SD_SE

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””] 

Școala doctorală de Științe ECO/110mice studii 2016-2017

ORARUL

Anul II Semestrul II

Protiloľ stiintifie 521 Economie, lilłssineș,. administrare

Ziuă Vineri

03.03.1′

Vineri
Asigurarea eolitătii informatici economieo-finonciare

I)oŕ.ghŕ C. +

Analize și cercetări manageriale,
Asigurarea calității informației economico-fioaneiare Annliî.e și cercetări nuinngeriile, Jnlenew               iîr.,eonf.unîv.
/ sala
Ziua Sîmbără EXAMEN
Asigurarea calității informației ceonomieo-financiare IJolghŻ C,                      14.04.2017 SI

Asigurarea calității informației economico-finaneiare no/ghi C..

1 1  calității informației economico•financiare
121*-14″‘ Analize și cercetări manageriale, 28.04.2017 SI 20.04.2011, Analize și cercetări manageriale,
14 Analize și cercetări manageriale,

Școlii doctorate de ȘtiințeM, Ooga-Mirzac, dr. hală„ conf. vniv,

stiinti$łea

‘ta E.univ.

Școala doctorală de Științe Economice de studii

ORARUL

Ap rola:

sliinlifica ,. prof:univ.

„Școala doctorală de Științe Economice de studii 201 6-201î ORĂlłl,J1.

Ănul l, Semestrul 1 1 ľrófilill Stiiutifie 522.112 Cînitnhilitnle. anali”‘ economici

Zi”Ą / Vineri Vineri
Asigurare:’ calității tării
Asigurarea calitălii informației economico•fi’i’ănci’ăre IJiîIgJ1î C, Problemele lit pli i în con textul implemen tării politicilor contabile moderne
Ziua f Ița EXAMEN
      Asigu                 (ii in Torni* (iei economico-financiăre Asigurarea calității informatiei economico-financiare C, dr.,eonf.wniv.
1 1’0- Asigurarea colilății informaliei economico-financiare C, dr.,conf-univŕ
ľrnhlenłele eonlabilitpții ic implementării politicilor contabile nłoderne  implementă rii politicilor contabile ntoderne
 i/’ contextul implementării

Directorul Ș.ș•ofii  Șsiin țe•M.  dr.                 univ,[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]